Systemy przeciwpożarowe

system przeciwpożarowyIstotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy przeciwpożarowe. Najczęściej wyposażone są one w optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania. Czujki mające na celu wykrywanie pożaru można ze względu na zasadę działania podzielić na:

optyczne w których dostający się do nich dym powoduje rozpraszanie światła podczerwonego emitowanego przez diodę LED, co skutkuje zmianą oświetlenia detektora i zadziałaniem czujki,
jonizacyjne (izotopowe) w których powietrze jonizowane jest przez niewielką ilość substancji radioaktywnej. Sygnał alarmowy jest uruchamiany gdy cząsteczki dymu połączą się ze zjonizowanymi cząsteczkami powietrza,
półprzewodnikowe reagują na substancję chemiczną wchodzącą w skład dymu,
termiczne które reagują na ciepło wydzielane w trakcie spalania.

czujka ppożCzujki przeciwpożarowe dzielimy ze względu na sposób identyfikacji alarmującej, na konwencjonalne i adresowane. Konwencjonalne łączone są równolegle i alarm jest identyfikowany jako z dowolnej czujki wchodzącej w skład obwodu np. piętra. Szczegółowa identyfikacja, która czujka zadziałała, możliwa jest poprzez osobiste sprawdzenie w której czujce świeci się lampka informująca o uaktywnieniu. Adresowane gdzie czujki są wpięte w obwód obejmujący np. piętro ale każda czujka ma swój indywidualny adres i w centrali pożarowej identyfikowana jest pojedyncza czujka, która sygnalizuje pożar. Istnieje jeszcze kilka innych kryteriów podziału np. czujki dwustanowe czy wielostanowe, kasowalne samoczynnie lub ręcznie, wielokrotnego użytku lub jednorazowe. W dużych obiektach często systemy przeciwpożarowe posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony przeciwpożarowymi np. automatycznymi systemami gaśniczymi, systemami nawiewowymi czy oddymiania itp.