Centrale alarmowe

centrala alarmowaSercem każdego systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która składa się z układu sterującego pozwalającego na pracę całego systemu. Centrala odpowiedzialna jest za kontrolowanie stanu poszczególnych elementów takich jak klawiatura, czujniki alarmowe czy sygnalizatory. Od niej zależy działanie całego systemu. Analizuje sygnały alarmowe, uruchamia sygnalizację i zdalnie powiadamia o zdarzeniach. Ze względu na budowę centrale dzielimy na analogowe i mikroprocesorowe. Centrale analogowe zastępowane są coraz częściej nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi.

Centrale to zaawansowane urządzenia, które odbierają informacje od czujników systemu alarmowego i w zależności od zaprogramowanego algorytmu uruchamiają określone urządzenia wykonawcze. To właśnie od nich zależy łatwość obsługi alarmu, funkcjonalność systemu i możliwość rozbudowania go w przyszłości. Podstawowe centrale alarmowe pozwalają tylko włączyć i wyłączyć czuwanie przy pomocy manipulatora lub pilota radiowego. Te bardziej rozbudowane sterowane są za pomocą czytelnych i eleganckich manipulatorów. Zapewniają także dodatkowe możliwości np. funkcjonalność inteligentnego domu. Gwarantują również łatwość późniejszej rozbudowy o bardziej zaawansowane funkcje. Podczas wyboru odpowiedniej centrali alarmowej warto zwrócić uwagę nie tylko na łatwość obsługi, ale również ilość czujek bądź detektorów jaką będzie obsługiwać. Od tego zależy na ile możliwe będzie rozbudowanie centrali alarmowej.

Niektóre centrale alarmowe posiadają również tryb nocny, spania i funkcję czuwania dziennego. Każda z nich nieco się różni, w przypadku trybu dziennego domownicy mogą poruszać się wewnątrz domu, a tylko próba wejścia z zewnątrz uruchomi alarm. Dodatkowo nowoczesne centrale można samodzielnie programować, kontrolując czy wszystkie czujki powinny został włączone w zależności od potrzeb. Nowoczesne systemy alarmowe posiadają również zasilanie awaryjne, które zagwarantuje bezpieczeństwo w przypadku awarii prądu. Można również dowiedzieć się, które czujniki i kiedy zostały uruchomione.

Mocując centralę alarmową warto pamiętać, że powinna ona znajdować się w miejscu niedostępnym dla osób niepożądanych. Jest to istotne ponieważ jej uszkodzenie może skutkować brakiem odpowiedniej ochrony i ułatwieniem kradzieży.